DPF error codes

W poprzednim artykule opisaliśmy, jakie są diagnostyczne kody usterek (DTC) i w jaki sposób się objawiają. Podaliśmy praktyczne przykłady wykorzystania ich do diagnozowania układu wydechowego. Obecnie zaprezentujemy najpopularniejsze przykłady kodów błędów DPF związanych z innymi awariami. W pierwszej części artykułu możesz zapoznać się z kodami błędów związanymi z usterkami czujników.

P242F – Nagromadzenie popiołu w filtrze DPF

Popiół w filtrze DPF jest produktem zużycia dodatków smarnych do olejów silnikowych lub olejów napędowych, a także zanieczyszczeń, które powstają np. w wyniku korozji lub ogólnego zużyciem silnika. Osadza się w filtrze DPF na ścianach lub na plecach, a tym samym blokuje jego pojemność. Podczas gdy sadza może zostać spalona w procesie automatycznej regeneracji, popiół można usunąć tylko poprzez umycie lub wymianę filtra cząstek stałych.

Kod P2424F zostanie wyświetlony w jednym z przypadków:

• faktyczne zatkanie filtra DPF – czy to popiołu, czy niespalonych innych osadów, co z kolei wskazuje na nieskuteczną samoregenerację filtra.

• zastosowanie silnika lub oleju napędowego nieprzystosowanego do układu wydechowego z filtrem DPF

• uszkodzenie czujnika lub jego obwodów z powodu ich otwarcia lub zwarcia, przerwania kabli czujnika

Oprócz kodu P242F może również zapalić się lampka kontrolna płyty (MIL).

P2463 – Nagromadzenie sadzy w filtrze DPF

Popiół nie jest jedynym produktem spalania. Filtr cząstek stałych gromadzi również sadzę, która na szczęście może zostać spalona podczas dopalania filtra (samoregeneracji). Częstotliwość regeneracji jest regulowana przez czujnik ciśnienia, który porównuje wartości wyjściowe z wartościami zaprogramowanymi przez producenta. Nadmierna sadza, która nie jest regularnie spalana, może spowodować wywołanie kodu P2463. Kod ten również wskazywać na wadliwe działanie procesu regeneracji, uszkodzony czujnik lub jego okablowanie.

Inne przyczyny pojawienia się kodu P2463 to, np. olej napędowy o niskiej jakości lub niewystarczającej ilości. W ostateczności podczas diagnozy można zweryfikować defekt komputera, lub jego oprogramowania.

Niezależnie od przyczyny, jest to jeden z najpoważniejszych błędów, na który należy zwrócić uwagę. W przeciwnym razie może dojść do dalszego uszkodzenia układu wydechowego lub nawet samego silnika.

DPF error codes

P244A – Niska różnica ciśnień na filtrze DPF (Bank 1) / P244B – Wysoka różnica ciśnień na filtrze DPF (Bank 1)

Czujnik ciśnienia wylotowego w filtrze DPF nie tylko sprawdza stopień napełnienia. Wykrywa on również usunięcie filtra lub jego awarię. Gdy ciśnienie wylotowe jest zbyt niskie lub różnica ciśnień jest zbyt wysoka, kod P244A lub P244B i lampka MIL zostają aktywowane, a automatyczna regeneracja zostaje zawieszona.

Usunięcie filtra DPF to tylko jedna z przyczyn błędu. Filtr DPF i czujnik ciśnienia mogą również zostać uszkodzone. Kod wskazuje na wyciek w kablu czujnika lub wyciek spalin przed lub w pobliżu, co zakłóci wartość ciśnienia.

P2458 – Czas regeneracji filtra DPF / P2459 – Częstotliwość regeneracji filtra DPF

Podczas automatycznej regeneracji filtra DPF wzrasta temperatura spalin, co ułatwia spalanie osadów sadzy i węgla. Aby tak się stało, silnik musi utrzymywać zwiększoną prędkość obrotową przez min. 15-30 min. Jednak przy miejskim stylu jazdy i zbyt krótkim czasie na wyższych obrotach autoregeneracja nie zostaje dokończona, a filtr nadal pozostaje zatkany. W rezultacie komputer odczytuje ciśnienie poza normą.

Nieprawidłowy czas regeneracji może być spowodowany uszkodzeniem filtra, czujnika ciśnienia lub zwarciem w obwodzie elektrycznym. Inne powody to zły, lub zbyt mała ilość płynu wylotowego paliwa. Przyczyną może być również uszkodzenie komputera pokładowego, lub jego oprogramowania.

Regeneracja filtra DPF musi odbywać się nie tylko przez ograniczony czas, ale także z odpowiednią regularnością, kierując się odczytami czujnika ciśnienia. Wszystkie przyczyny, które powodują kod błędu P2458, mogą również wywołać kod P2459. Samoregeneracja zwykle odbywa się co 300-600 km, ale gdy zostanie przerwana, DPF nie osiągnie wystarczającej przepustowości. Dlatego trzeba będzie ją powtarzać częściej.

Przykłady kodów błędów DPF – podsumowanie

Najczęściej awarie, które wywołują kody błędów związane z filtrem są powiązane z nieprawidłowym działaniem zatkanego filtra DPF lub czujnika. Podczas diagnozowania nie można wykluczyć wycieków w systemie wydechowym, zwarć w obwodach elektrycznych, a nawet awarii komputera diagnostycznego.

Niektóre błędy wynikają z doboru nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych lub ich złej jakości, np. olej silników, albo po prostu ze zużycia. Niektóre z nich to kody miękkie które są anulowane po samorozwiązaniu problemu i znikają przy kolejnym pomiarze.

Podświetlenie wskaźnika DPF na desce rozdzielczej powinno być wskazówką dla każdego kierowcy, że samochód potrzebuje dłuższej jazdy ze zwiększoną prędkością, aby zakończyć proces samoregeneracji filtra DPF. Jeśli to nie pomoże, należy udać się do stacji diagnostycznej i odczytać kody błędów z komputera.

Zobacz także pierwszą część artykułu z opisem kodów P0470, P2002, P2003, P2031-36, P2452, P2453, P2454 i P2455.