DPF error codes

W poprzednim artykule opisaliśmy, jakie są diagnostyczne kody usterek (DTC), jak działają i jak je stosować w diagnostyce układu wydechowego. W tym miejscu przedstawimy najczęstsze przykłady kodów błędów DPF związanych z uszkodzeniami czujników. W drugiej części podajemy kody błędów związane z innymi awariami.

Kody błędów można podzielić na „miękkie” i „twarde”. Kody miękkie reagują na bieżący stan samochodu, automatycznie znikają, jeśli stan auta ulegnie zmianie. Twarde kody wskazują problem, dopóki nie zostaną naprawione i anulowane za pomocą komputera.

P0470 – Błąd czujnika ciśnienia spalin / P0471 – błąd zakresu działania czujnika ciśnienia spalin

Gdy ciśnienie w kolektorze dolotowym nie odpowiada wartości przesyłanej przez czujnik ciśnienia spalin, wyświetlany jest błąd P0470 lub P0471. Wartość można również porównać do ciśnienia powietrza wokół, gdy kluczyk znajduje się w stacyjce. Przyczyną może być obwód elektryczny lub awaria samego czujnika ciśnienia spalin. W bardzo rzadkich przypadkach moduł sterujący zespołu napędowego (PCM) może ulec awarii.

Znacznie częściej zdarza się, że przyczyny są mechaniczne. Rura między kolektorem wydechowym a czujnikiem ciśnienia jest zatkana lub jest nieszczelność w układzie recyrkulacji spalin (ERG), np. z nieszczelny zawór. Nieszczelność może być również na wlocie powietrza lub wlocie powietrza doładowującego.

Zignorowanie przyczyny kodu błędu może z kolei spowodować zatkanie filtra DPF – kod P242F.

P2002 – Wydajność DPF poniżej progu (Bank 1) / P2003 – Wydajność DPF poniżej progu (Bank 2)

Na obu końcach filtra DPF znajdują się czujniki ciśnienia. Odchylenia od normy zostaną oznaczone błędem P2002 lub P2003. Wskazują, że filtr jest zatkany. Błąd jest sygnalizowany na desce rozdzielczej. Są to jedne z miękkich kodów, które znikną po udanej samoregeneracji filtra (po dopaleniu filtra DPF) i powrocie ciśnienia do normy.

Przyczyną jest zwykle zatkany lub uszkodzony filtr DPF. Paliwo o wysokiej zawartości siarki lub oleju silnikowym innym niż C lub LowAsh zwiększa ilość złogów węgla, osadów i popiołów, a tym samym zatyka filtr i utrudnia jego autoregenerację. Innym powodem wyświetlania kodu jest wyciek powietrza, który zmienia odczyty ciśnienia czujnika. Najczęściej kody te pojawiają się, gdy samochód nie jest w stanie samoczynnie zregenerować się z powodu miejskiego stylu jazdy i jazdy na krótkich dystansach.

Zignorowanie kodu może prowadzić do całkowitego zatkania filtra cząstek stałych i zmniejszenia wydajności układu wydechowego.

DPF error codes

Obwody czujnika temperatury spalin czujnik 2 pierwszego rzędu (P2031, P2032, P2033) i czujnik 2 drugiego rzędu (P2034, P2035, P2036)

Czujnik temperatury spalin (EGT) jest montowany w większości samochodów. Jego zadaniem jest monitorowanie i regulacja temperatury spalin. Dzięki temu DPF nie dostaje zbyt gorącego powietrza (mogłoby go uszkodzić) ani zbyt zimnego (uniemożliwiłoby to automatyczną regenerację).

Czujnik może powodować błąd z powodu własnej wady lub uszkodzenia mechanicznego części układu wydechowego w pobliżu – luźne złącza, zaciski, korozja, uszkodzenie kabla lub brak izolacji. Brak reakcji mechanika na te błędy może być kosztowny. DPF zatyka się bez samoregeneracji lub ulega uszkodzeniu po przegrzaniu.

P2452 – Obwód czujnika A ciśnienia DPF / P2453 – Zasięg / działanie zakresu obwodu czujnika ciśnienia DPF

W niektórych samochodach czujnik ciśnienia jest zainstalowany w komorze silnika, a nie w filtrze DPF. Dlatego pomiar jest wykonywany w pewnej odległości od filtra, a samo urządzenie nazywane jest czujnikiem A. Podobnie jak w tradycyjnej konstrukcji układu wydechowego, odchylenia ciśnienia od standardów producenta są sygnalizowane przez kod błędu i zapalenie lampki kontrolnej.

Niektóre przyczyny tych kodów są również podobne – uszkodzenie czujnika lub obwodu elektrycznego, zatkane przewody czujnika, nieefektywna samoregeneracja lub zatkanie filtra. Przyczyny mogą leżeć jednak także gdzieś indziej. Zbiornik płynu wylotowego może być pusty lub zalany złym płynem. Podczas wymiany filtra kod może wskazywać nieprawidłowe połączenie nowego elementu.

P2454 – Niski obwód czujnika A ciśnienia DPF / P2455 – Wysoki obwód czujnika A ciśnienia DPF

Czujnik ciśnienia A może zostać uszkodzony podczas normalnego działania filtra DPF. Wtedy pokaże zbyt niski wynik. Zwykle awaria jest związana z przerwanym kablem lub przerwanym obwodem elektrycznym, np. zwarciem. Jednak należy również wziąć pod uwagę możliwość wycieku spalin.

Uważaj jednak na kod P2455, ponieważ może on prowadzić do uszkodzenia układu wydechowego lub silnika. Zbyt wysokie odczyty ciśnienia mogą mieć te same przyczyny, co w przypadku kodu P2454, ale dodatkowo należy wziąć pod uwagę możliwość uszkodzenia filtra cząstek stałych, brak samoregeneracji, pusty zbiornik płynu wydechowego lub jego niewłaściwą mieszankę.

Polecamy także trzecią część artykułu z opisem kodów P242F, P2463, P244A i B, P2458, P2459.