ساعت های کار

  • دوشنبه: 8:00 – 16:00
  • سه شنبه: 8:00 – 16:00
  • چهارشنبه: 8:00 – 16:00
  • پنجشنبه: 8:00 – 16:00
  • جمعه: 8:00 – 16:00
  • شنبه: بسته
  • یکشنبه: بسته

با ما تماس بگیرید

ul. Ireny 41, 93-327 Łódź
E-mail: orion@exhaust.pl

تلفن

تلفن/فاکس: +48 42 239 86 86
بخش خدمات مشتری: +48 665 005 801
بخش فروش: +48 605 907 407

ASU