Emission standards in the EU

W ostatnich latach wiele mówi się o zanieczyszczeniu powietrza. Unia Europejska postawiła sobie za cel poprawę stanu środowiska poprzez wprowadzenie przepisów dotyczących kontroli pojazdów dopuszczanych do sprzedaży. Normy emisji w poszczególnych krajach podlegają coraz bardziej restrykcyjnym przepisom. Jakie są obecne przepisy dotyczące norm emisji? Jakie zmiany można wprowadzić w przyszłości? Warto przyjrzeć się obowiązującym przepisom, aby nie stać się ofiarą alarmu smogowego. W tym artykule dowiemy się jakie są normy spalin w UE.

Na czym polegają standardy normy Euro?

Euro 1, 2, 3

Europejskie normy emisji są normą, która ma zastosowanie do ograniczenia emisji z samochodów w Unii Europejskiej. Cząstki stałe, tlenki azotu, tlenki siarki, dwutlenek węgla — wszystko to jest objęte koncepcją emisji spalin. Ich maksymalna kwota została ustalona wraz z wprowadzeniem normy Euro 1 w 1992 r. Dwa kolejne standardy, a mianowicie Euro 2 i Euro 3, nie wprowadziły tak dużego zamieszania wśród producentów. Normy mogły sugerować, że w przyszłości producenci będą musieli dokładniej przyjrzeć się zawartości pyłów w spalinach. Pokazały także, że samochody z silnikiem benzynowym mogą mieć więcej emisji dwutlenku węgla, podczas gdy pojazdy z silnikiem wysokoprężnym tlenku azotu.

Euro 4

Norma Euro 4, obowiązująca od 2006 r. rozpoczęła prawdziwą rewolucję. Dwutlenek węgla w pojazdach benzynowych zmniejszył się o ponad połowę — z 2,3 g / km do 1 g / km, a w silnikach wysokoprężnych z 0,64 g / km do 0,5 g / km. W ten sposób zmieniły się także normy tlenku azotu, z 0,15 g / km do 0,08 g / km w pojazdach benzynowych i od 0,5 g / km do 0,25 g / km w dieslach.

Euro 5 i 6

Kolejna norma — Euro 5, obowiązująca od 2011 r., nie przyniosło większych poprawek. Dwutlenek węgla pozostał na tym samym poziomie w silnikach benzynowych i wysokoprężnych, nieznacznie zmniejszając ilości tlenku azotu odpowiednio do 0,06 g / km i 0,18 g / km. Tylko jedna kwestia zmieniła się radykalnie, wprowadzono ograniczenie dla cząstek stałych w pojazdach, podczas gdy pojazdy z silnikiem wysokoprężnym — z 0,025 do 0,005 g / km.

Obecnie obowiązująca norma Euro 6 wprowadziła kolejną innowację. Tlenki azotu w samochodach z silnikiem wysokoprężnym zredukowano do dopuszczalnego stężenia 0,08 g / km. Należy zauważyć, że norma Euro 6 zmniejsza emisję cząstek stałych o 97%. Z kolei dwutlenku węgla do 6 razy w porównaniu z pierwszą normą Euro 1.

Kontrola emisji spalin

Każdy samochód dopuszczony do sprzedaży w Unii Europejskiej przechodzi proces homologacji. Sprawdzeniu podlega, czy pojazd spełnia wszystkie przepisy UE dotyczące ochrony środowiska, dodatkowo bezpieczeństwa i zgodności z datą produkcji. Weryfikacja obejmuje między innymi testy laboratoryjne, które badają tlenki azotu i cząstki, nieprzekraczające 100 nanometrów.

Jednak ta metoda ma zostać zmieniona i odbywać się w dwóch etapach, a rozbieżność między nimi nie powinna przekraczać 2,1. Ponadto w 2020 r. Wprowadzony zostanie nowy etap badania marginesu błędu (tolerancji). Zapowiadane zmiany dotyczą producentów samochodów, którzy muszą odpowiednio dostosować nowe samochody wprowadzane na rynek.

normy emisji spalin w UE

normy spalin w UE

Normy emisji w krajach UE

W większości krajów UE tzw. funkcjonują tzw. naklejki ekologiczne lub naklejki pyłowe. Pierwsze pojawił się w 2006 r. i z czasem zaczęły zdobywać coraz większą popularność. Są one nie tylko potwierdzeniem spełnienia poszczególnych norm Euro, ale także uprawniają ich właścicieli do wjazdu do stref ekologicznych. W zależności od daty pierwszej rejestracji samochodu są to na przykład (dla samochodów osobowych):

• Euro 4 dla pojazdów z silnikiem diesla 2006-2010
• standard Euro 1-4 dla pojazdów z silnikiem diesla lub benzynowym 1993-2010
• Euro 5 dla pojazdów z silnikiem diesla lub benzynowym 2011-08.2015
• Euro 6 dla pojazdów z silnikiem diesla lub benzynowym po 09.2015

Już od kilku lat nie możesz wjechać do centrów miast Niemiec i Austrii bez zielonej naklejki ekologicznej. Obowiązkiem władz lokalnych jest wyznaczenie granic stref. Czasami są to same miasta, czasem regiony (np. Tyrol lub Burgenland) lub nawet odcinki autostrad.

Zazwyczaj strefy są stałe, ale we Francji znajdziemy strefy w zależności od warunków pogodowych (ZPA), gdzie obowiązują ograniczenia w okresie zwiększonego zanieczyszczenia powietrza. Dlatego będąc nad Sekwaną, warto śledzić lokalne wiadomości.

Każdy kraj wprowadza własne oznaczenia oraz ich skalę:

• Francja – 6 poziomów Crit-Air
Austria – 6 poziomów Umwelt-Pickerl
Niemcy – 3 poziomów Umwelt-Plakette + Blaue Plakette
Belgia – 1 poziom REG-Certificate
Dania – 1 poziom EcoSticker
Hiszpania – 1 poziom Distintivo Ambiental
Czechy – 1 poziom Emisni Plaketa

Podsumowując, biorąc pod uwagę fakt, że każdy nowy standard Euro wprowadził wiele zmian w ostatnich latach, nie powinniśmy oczekiwać odwrócenia tendencji. Normy spalin w UE będą się ciągle zmieniać. Szczególnie że społeczeństwo i Unia Europejska stają się coraz bardziej proekologiczne. Dlatego nie warto łączyć i narażać się na nieprzyjemności związane z nadmierną ilością spalin.

Tym bardziej że istnieją sposoby, aby temu zapobiec. Wystarczy na przykład zadbać o dobrej jakości filtr cząstek stałych i utrzymać układ wydechowy w dobrym stanie.