Szczelność układu wylotowego – wybrane aspekty z analizy składu spalin silników ZI cz. 1. Systemy diagnostyczne

Categories:
szczelność układu wylotowego

Szczelność układu wylotowego silnika o zapłonie iskrowym ZI jest ściśle związana z analizą jego spalin. Może być ona przeprowadzana metodą  pomiarowo-obliczeniową, stosowaną jako narzędzie do regulacji i diagnostyki silników. Jednak rozwój konstrukcji silników, spowodował jednocześnie zmniejszenie możliwego jej wykorzystania. Według opinii niektórych konstruktorów, wprowadzając systemy diagnostyki pokładowej standardu OBDII/EOBD, nie ma już ona zastosowania w serwisach samochodowych i stacjach kontroli pojazdów. Praktyka wykazała, że systemy diagnostyczne nie są dostatecznie dopracowane, szczególnie jeżeli chodzi o diagnozowanie szczelności układu wylotowego, a także niektóre inne usterki w samochodach. Oprócz takich opinii są też i odmienne, według których właśnie analiza spalin jest niezbędna, aby wykryć prawie wszystkie uszkodzenia.

W opinii autora opracowania „Analiza składu spalin silników ZI cz.1 Kompendium praktycznej wiedzy” mgr inż. Stefana Myszkowskiego, jeżeli samochód pochodzi z lat dziewięćdziesiątych (albo jest młodszy) i posiada system diagnostyczny standardu OBDII/EOBD to przeprowadzenie analizy spalin wyjątkowo pomaga w diagnostyce prowadzonej z wykorzystaniem testera diagnostycznego. Jest to jedyna metoda diagnostyczna pozwalająca określić skład spalin, tym bardziej że jest ona zależna od czynników, których elektroniczne systemy diagnostyczne nie potrafią jeszcze rozpoznać.

Systemy diagnostyczne OBDII/EOBD

Na desce rozdzielczej samochodów zamontowano kontrolki. Wyświetlają się one, aby poinformować kierowcę o działającej funkcji np. światłach bądź kierunkowskazach. Natomiast inne ostrzegają przed zbliżającym się problemem. Również są takie, które sygnalizują brak ładowania akumulatora lub problem z ciśnieniem oleju w silniku. Za działanie tego typu powiadomień odpowiada właśnie system  On-Board Diagnostics w skrócie OBD. Jest to zdolność pojazdu do samodzielnej diagnostyki i wykrywania usterek w jak najwcześniejszej fazie.

Systemy OBD-I pierwszej generacji

Najpierw był OBD-I pierwszej generacji, który pochodził z lat 60. i 70. ubiegłego stulecia. Wówczas  powstały pierwsze auta z modelami systemów autodiagnostycznych. Rozwój ich nastąpił  w wyniku działalności Kalifornijskiego Urzędu Ochrony Zasobów Powietrza (California Air Resources Board). Stworzył on przepisy mające na celu obniżenie emisji szkodliwych związków do atmosfery. W wyniku tego powstała m.in. koncepcja opisywanego OBD, czyli systemu podstawowej pokładowej diagnostyki. Zgodnie ze stosownymi przepisami każdy nowy samochód musiał być wyposażony w taki system, żeby go dopuszczono do sprzedaży. Ten przepis zaczął obowiązywać w 1988 roku i obejmował OBD-I pierwszej generacji.

Systemy te były niedoskonałe i bazowały na sterowniku silnika, który kontrolował pracę najważniejszych podzespołów i elementów odpowiedzialnych za emisję spalin. W tym systemie wszelkie występujące i rozpoznane nieprawidłowości były zapisywane w pamięci w postaci błędów. Natomiast najpoważniejsze problemy sygnalizowały lampki kontrolne MIL (Malfunction Indicator Light).

Systemy OBD-II (drugiej generacji)

Wraz z upływem lat i rosnącymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz rozwojem technologicznym samochodów opracowano kolejną wersję systemu OBI tj. OBD-II (drugiej generacji), który stał się obowiązkowy na amerykańskim rynku w 1996 roku. Wymóg ten najpierw zastosowano dla aut z silnikami benzynowymi, a rok później rozszerzono go na modele wyposażone w jednostki wysokoprężne.

Systemy ODB II / EOBD

Wkrótce podobne wymogi wprowadzono w Europie poprzez wdrożenie systemu EOBD (European On-Board Diagnostic), który dostosowano do europejskich przepisów. Jego stosowanie jest obowiązkowe od 2000 roku dla aut z silnikami benzynowymi. Tymczasem auta napędzane silnikami Diesla zaopatrzono w obowiązkowe systemy EOBD w roku 2003. Praktycznie wygląda to tak, iż wszystkie samochody wyposaża się w charakterystyczne 16-stykowe złącze nad pedałami. Poprzez podpięcie czytnika oraz dzięki standaryzacji formatu kodów błędów aktualnie każdy kierowca jest w stanie samodzielnie zdiagnozować wiele usterek. Inwestując zatem w najprostsze urządzenie diagnostyczne wydaje niewielką kwotę pieniędzy.

Niektórzy badacze i fachowcy uważają, że połączony system ODB II/EOBD jest doskonałym narzędziem diagnostycznym. Niezbędna jest jednak do pełnego jego wykorzystania procedura, która zapewnia powtarzalność wyników. Opracowano takie procedury umożliwiające wykrywanie usterek przy pomocy skanerów diagnostycznych.

Szczelność układu wylotowego silnika ZI, a jego nieszczelność

Szczelność układu wylotowego silnika o zapłonie iskrowym ZI jest głównym czynnikiem mającym podstawowy wpływ na prawidłową pracę określonych zespołów i elementów tego układu. Dotyczy to zespołu regulacji składu mieszanki, o ile w układzie wylotowym jest zamontowany jeden, lub więcej czujników tlenu, konwertera katalitycznego, pomiaru składu spalin oraz ewentualnej regulacji układu zasilania.

Pisząc o szczelności układu wylotowego nie można pominąć ewentualnej jego nieszczelności w aspekcie udziałów objętościowych składników spalin. Jest to powiązane z sytuacją, gdy strumień spalin z silnika miesza się z powietrzem z powodów nieszczelności układu wylotowego. Następny przypadek wynika  np. z wprowadzenia sondy poboru spalin analizatora do końcówki układu wylotowego, na za małą głębokość. Dodatkowo może ona wynikać z niewłaściwego montażu końcówki wyciągu spalin i sondy ich poboru.

szczelność układu wylotowego

Szczelność układu wylotowego silnika o zapłonie iskrowym ZI jest głównym czynnikiem mającym podstawowy wpływ na prawidłową pracę określonych zespołów i elementów tego układu

Mieszanka paliwowo-powietrzna — szczelność układu wylotowego

Nie sposób nie wspomnieć o powstaniu mieszanki paliwowo-powietrznej w omawianym procesie przy założeniu szczelności układu wylotowego. Jeżeli  paliwo jest w postaci płynnej tj. benzyna, gaz LPG lub LNG to zgodnie z wszelkimi regułami, zanim stanie się mieszanką paliwowo-powietrzną, musi przejść w stan gazowy. Ciekłe paliwo się nie spala. Jest to wyjątkowo istotne dla benzyny, w przypadku której nie zawsze są warunki, aby jej wszystkie frakcje odparowały. Następuje to np. podczas uruchamiania silnika, następnie nagrzewania go i szybkiego zwiększania jego prędkości obrotowej podczas przyspieszania samochodu.

Wówczas paliwo wraz ze spalinami usuwa prawidłowo działający układ wylotowy. Paliwo tworzy z powietrzem mieszankę, w której są składniki powietrza. Należą do nich tlen O2, który jest utleniaczem dla składników paliwa, następnie azot N2 niebiorący udziału w procesie spalania. Pełni on jednak ważną rolę gazu roboczego.

Podstawową wielkością charakteryzującą skład mieszanki paliwowo-powietrznej jest współczynnik λ składu mieszanki. Oblicza się go z określonego wzoru. Ponadto ma on wartość bezwymiarową. Dodatkowo jest on wielkością charakterystyczną dla określonego paliwa, oraz zależy od jego składu chemicznego.

Natomiast teoretyczną masę powietrza potrzebną do spalenia 1 kg paliwa oblicza się na podstawie stosownego równania chemicznego.  Zatem obliczona teoretyczna masa powietrza potrzebna do spalenia:

 • benzyny w ilości 1 kg wynosi 14,7 kg powietrza,
 • 1 kg gazu LPG (propan 50% / butan 50%) wynosi 15,5 kg powietrza,
 • 1 kg gazu CNG wynosi 17,2 kg powietrza.

 

Zapchany katalizator – objawy

Categories:
zapchany katalizator

Katalizator stanowi część układu wydechowego auta. W przypadku awarii tego elementu nie zawsze udaje się trafnie zidentyfikować mechanikom, że to właśnie w nim tkwi cały problem. Najczęstszą przyczyną kłopotu jest zapchany katalizator. Sprawdź, jakie wówczas pojawiają się symptomy.

Czym właściwie jest katalizator w samochodzie?

Katalizator samochodowy nazywany jest również konwerterem katalitycznym. To bardzo istotny element układu wydechowego. W środku znajdziesz wiele kanałów przypominających wyglądem plaster miodu. Pokryte są one metalami szlachetnymi, na przykład platyną. Odpowiada on za tworzenie się reakcji chemicznych z gazami spalinowymi. Zasadnicza funkcja katalizatora to neutralizacja i skuteczna ochrona przed wydostaniem się do atmosfery szkodliwych związków zawartych w spalinach.

Jak działa katalizator w samochodzie?

W trakcie pracy katalizator rozgrzewa się do temperatury nawet na poziomie 800 stopni Celsjusza. Dzięki temu dochodzi do usunięcia niebezpiecznych związków z gazów spalinowych. W celu osiągnięcia takich wartości producenci stosują wiele rozwiązań, takich jak pompy ciepła, grzałki nurkowe, czy też izolację termiczną.

Jaka jest trwałość katalizatora?

Teoretycznie kłopoty z katalizatorem powinny wystąpić dopiero po pokonaniu przez samochód od 200 do 300 tysięcy kilometrów. W praktyce do awarii dochodzi dużo wcześniej. Wówczas pojawiają się różne symptomy świadczące o niesprawnym katalizatorze.

zapchany katalizator

Zapchany katalizator to bardzo duży problem, który w zależności od modelu auta może doprowadzić do jeszcze poważniejszych skutków

Zapchany katalizator, objawy informujące o awarii tego elementu

Gdy katalizator ulegnie zapchaniu, otrzymasz wiele informacji świadczących o takim stanie rzeczy. Po pierwsze istotny sygnał stanowi tutaj wyczuwalna utrata mocy samochodu. Wówczas znacznie pogorszy się przyspieszenie pojazdu. Czasami towarzyszą temu także dodatkowe drgania. Kolejnym aspektem, który da się zauważyć to duży wzrost zużycia paliwa. Wśród możliwych symptomów wymienia się też wypadanie zapłonów, wzrost emisji CO2, a także problemy z gaźnikiem lub czujnikiem tlenu.

Czasami może dojść do sytuacji, w której spaliny będą przypominały zapach siarki. Powodem może być złe mieszanie paliwa bądź też niewłaściwa obróbka spalin. Jednak objaw ten pojawia się bardzo późno. Wówczas tylko w niewielu przypadkach udaje się przywrócić katalizator do sprawności. Konieczna będzie wymiana uszkodzonej części na nową.

Nowe modele samochodu zawiadamiają kierowcę o kłopocie przez zapalenie kontrolki na desce rozdzielczej. Wymienione symptomy mogą wystąpić z różnym stopniem nasilenia w zależności od jednostek napędowych. Więcej sygnałów mogą dawać samochody wyposażone w silniki z turbodoładowaniem, gdyż zapchany katalizator może tutaj wywołać bardzo dużo poważnych nieprawidłowości.

Zapchany katalizator – jakie czynniki prowadzą do powstania tego problemu?

Do awarii katalizatora w samochodzie w dużej mierze przyczyniają się nagłe skoki temperatury. Co więcej, element ten znajduje się w dolnej części pojazdu. Dlatego jest narażony na aktywność różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą go po prostu zatkać lub uszkodzić.

Wymiana katalizatora i recykling zużytej części

Wystąpienie wyżej wymienionych symptomów powinno skłonić właściciela samochodu do natychmiastowego działania. Nie musi to oznaczać problemu z katalizatorem, ale na pewno jest to znak, że z autem dzieje się coś niedobrego. Dlatego jak najszybciej udaj się do profesjonalnego warsztatu w celu zdiagnozowania problemu. Jest to niezwykle ważne, gdyż inwestycja w nowy katalizator nie należy do tanich. W przypadku konieczności zakupu części musisz liczyć się z wydatkiem nawet na poziomie kilku tysięcy złotych.

Jednakże pewną część kosztów możesz sobie zrekompensować. Rozwiązaniem jest recykling zużytej części. Sprzedaż katalizatora do punktu zajmującego się skupem pozwoli Ci uzyskać pewne korzyści finansowe. Dzięki temu do Twojego budżetu wpłynie dodatkowe kilkaset złotych. Nie jest to dużo w porównaniu z wydatkiem, jaki trzeba ponieść na zakup nowego katalizatora, ale zawsze jest to jakaś forma pomocy. Co więcej, takim postępowaniem wesprzesz także działania mające pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Wynika to z faktu, że katalizator stanowi źródło dużej ilości metali szlachetnych. Gdy oddasz go do placówki skupującej, będziesz mieć wpływ na uzupełnienie ich światowych zasobów.

Zapchany katalizator to bardzo duży problem, który w zależności od modelu auta może doprowadzić do jeszcze poważniejszych skutków. Dlatego nie należy zwlekać, gdy pojawią się symptomy świadczące o tym, że mogło dojść do uszkodzenia katalizatora. Można to sprawdzić samodzielnie przez testowanie gaźnika lub czujnika tlenu. Wystarczy usunąć filtr powietrza. Następnie przyda się pomoc drugiej osoby, która dobrze oświetli wlot gaźnika. Trzeba zweryfikować, czy widoczne są ślady oparów paliwa. Gdy to się potwierdzi, możesz być przekonany, że doszło do uszkodzenia katalizatora. Jednak najlepiej jest skorzystać z pomocy profesjonalistów. Niezwłocznie trzeba odwiedzić warsztat, w którym pracują doświadczeni mechanicy. Dzięki temu można uniknąć większych kosztów.

Tuleje zawieszenia: mały problem, a męczy

Categories:
tuleje zawieszenia

Zdarzają się takie usterki w samochodzie, które, choć z pozoru zupełnie niegroźne, mogą nastręczać jednak pewnych komplikacji i problemów. Tuleje zawieszenia dość często powodują usterki. Wymagają także regularnych wymian. To niby mała nieścisłość, która, zaniedbana, może rodzić pewne kłopoty, a nawet zakłócać prawidłową pracę pojazdu.

Sprawne zawieszenie to wygodne podróżowanie!

Układ jezdny oraz podwozie samochodu to niezwykle ważne elementy, które zasadniczo wpływają na komfort codziennego użytkowania samochodu. Warto przy tym dodać, że jakiekolwiek nieprawidłowości, nawet te pozornie niegroźne, mogą przełożyć się na jakość prowadzenia danego auta. Pojazd mechaniczny to precyzyjna maszyna, w której każdy element musi pracować bez zarzutu. Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie poznać swoje cztery kółka i w porę wychwytywać niepokojące sygnały, że nie wszystko działa w pełni prawidłowo. Każdy, nawet najmniejszy, drobiazg ma bowiem ogromne znaczenie.

Rola tulei zawieszenia w samochodzie

Funkcjonowanie tulei w pojeździe mechanicznym jest stosunkowo proste, ale jednocześnie kluczowe dla prawidłowej pracy całego układu jezdnego. Umożliwia ona prawidłowe funkcjonowanie wahaczy oraz łączników. Ponadto osadza cały system we wnętrzu samochodu. Innym ważnym zadaniem, które pełni, jest tłumienie wszystkich wstrząsów występujących w czasie jazdy.

Tuleja stanowi rodzaj łącznika pomiędzy oponą a amortyzatorem. Pierwsza z nich bierze na siebie większość drgań, tuleja zaś wychwytuje to, czego nie udało się złagodzić oponie. Przy prawidłowej pracy układu, dla amortyzatora zostają jedynie wibracje o niskiej częstotliwości.

Nie można zapominać również o tym, że tuleja zmniejsza naprężenia w zawieszeniu. Poszczególne elementy układu jezdnego nie są połączone ze sobą na sztywno, ponieważ groziłoby to uszkodzeniami i szybkim zużywaniem części. Tuleja bierze na siebie powstałe w wyniku pracy systemu obciążenia, aby całość mogła pracować bezawaryjnie.

Tuleje zawieszenia – przyczyny usterek

Większość kierowców zna doskonale swoje cztery kółka i bardzo szybko potrafi zaobserwować i zlokalizować wszystkie ewentualne nieprawidłowości i usterki. Ma to tym większe znaczenie, że wszystkie części samochodu podlegają zużyciu oraz w pełni naturalnemu zniszczeniu. Warto mieć świadomość, że tuleje zawieszenia należą do tych części, które niszczą się najszybciej. Upływający czas oraz intensywne użytkowanie stanowią główne przyczyny ewentualnych problemów z tuleją. Rodzi to konieczność wymiany niesprawnych elementów. W jaki sposób możemy zorientować się, że ten moment nadszedł?

tuleje zawieszenia

Objawy nieprawidłowości

Każdy zaprawiony w bojach kierowca doskonale wie, kiedy z jego samochodem dzieje się coś nie tak. W przypadku problemów z tuleją najczęstszym objawem jest charakterystyczne pukanie, które doświadczony użytkownik rozpozna od razu. Konsekwencją tak zwanego „luzu” tulei, czyli postępujących śladów zużycia, jest również odczuwalne pogorszenie jakości jazdy. Innymi słowy, nasze auto prowadzi się coraz gorzej. Jest także mniej czułe na poszczególne manewry.

Niesprawna tuleja może powodować liczne nieprawidłowości w czasie jazdy. Jedną z nich jest sytuacja, w której koło napotykające przeszkodę, na przykład nierówność, odbija się na poluzowanej tulei (stąd właśnie bierze się charakterystyczne stukanie). Części tłumiące w takim przypadku zaczynają działać dopiero później. Im wyższy jest stopień zużycia tego elementu, tym głośniejszy hałas, a nawet odczuwalny dyskomfort podczas jazdy. Co powinniśmy zrobić, gdy tuleje zawieszenia stracą swoją sprawność? Jak postąpić w takiej sytuacji?

Prawidłowa eksploatacja części układu jezdnego

Tuleje zawieszenia to, obok takich elementów jak śruby, najszybciej zużywająca się część w samochodzie. Dlatego też, we współczesnym serwisowaniu pojazdów, nie stosuje się już dodatkowych prób ich reaktywacji. Znacznie lepszą i skuteczniejszą metodą jest wymiana niesprawnych części.

Średnio, wymiana tulei okazuje się konieczna po przejechaniu około 15 tysięcy kilometrów. Oczywiście w tym wypadku wiele zależy od konkretnego modelu samochodu oraz od nasilenia eksploatacji. O prędkości zużycia decyduje również jakość użytych części.

Wymiana zużytych tulei

Zużyte i niesprawne tuleje należy jak najszybciej wymienić. Zanim jednak oddamy samochód do serwisu, dobrze jest zorientować się, w jaki sposób zbudowany jest układ jezdny w naszym aucie. Może się bowiem okazać, że wymiana tylko jednego elementu będzie zbyt droga, a przez to nieopłacalna, a w niektórych modelach może być wręcz niemożliwa! Wynika to właśnie z budowy pojazdu. Niektóre układy uniemożliwiają wymianę poszczególnych części, a jedynie całości (na przykład razem z wahaczami). Warto również pamiętać, że tuleje najlepiej wymieniać parami. Zużycie jednej strony zwykle zbiega się w czasie z potrzebą wymiany z drugiej, dlatego rozsądniej jest zrobić to za jednym serwisowaniem.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu tulei?

Jakość części ma ogromne znaczenie. Dlatego, jeśli przyjdzie czas na wymianę tulei, warto udać się do sprawdzonego serwisu. Wykwalifikowani pracownicy znają się na swoim fachu i zrobią to dobrze. Doradzą także, które części wybrać i jak dbać o nasze cztery kółka.

Sportowe układy wydechowe [ABC Tuningu 0000018]

Categories:
sportowe układy wydechowe

Sportowe układy wydechowe muszą być tak opracowane, aby zachować równowagę pomiędzy właściwym wyciszeniem i jak najmniejszym spadkiem mocy. Zgodnie z regulaminem FIA poziom hałasu nie może przekroczyć 98 decybeli. Co więcej, istotnym czynnikiem jest również poziom generowanych zanieczyszczeń. Dlatego podstawę stanowi tutaj katalizator przyczyniający się do zmniejszenia ilości szkodliwych spalin. Sprawdź, co należy wiedzieć na temat sportowych układów wydechowych. Poznaj ich najważniejsze zalety, funkcje, a także elementy, które wchodzą w skład ich budowy.

Jakie podstawowe zadania pełni układ wydechowy w aucie?

Układ wydechowy w samochodzie odpowiada za odprowadzanie spalin z silnika. Ważną funkcją jest też wyciszanie jego pracy. Standardowy schemat takiego systemu uwzględnia rurę podłączoną do kolektora wydechowego. Co więcej, inne istotne składniki to katalizator, tłumik rozprężony i tłumik końcowy. Szczególny rodzaj konstrukcji stanowią sportowe układy wydechowe. Są one dużo głośniejsze niż seryjne. Ponadto wyróżniają się również zdecydowanie większą średnicą, jeśli chodzi o otwór wylotowy. Dzięki tej opcji można liczyć na sprawniejsze wydalanie spalin. Dodatkową korzyścią modułu jest duży wzrost rzeczywistej mocy. Jak zatem zbudowane są sportowe układy wydechowe?

Sportowe układy wydechowe, czyli podstawowe informacje dotyczące ich budowy

Wszystko rozpoczyna się od kolektora wydechowego. Jest to element, do którego trafiają spaliny. Występują one w różnych wariantach. Najpopularniejsze rozwiązania w tym zakresie to 4-2-1, 3-1 oraz 5-1. Co to oznacza? Warto zaprezentować to na konkretnym przykładzie. W tym przypadku posłużymy się pierwszym z wymienionych oznaczeń. Zgodnie z liczbami w systemie tym występują cztery rurki wychodzące z cylindrów. Następnie każda para schodzi się w jeden zestaw. Powstałe w ten sposób dwie rury na końcu łączą się w jedną przedostającą się do tłumika środkowego.

sportowe układy wydechowe

Sportowe układy wydechowe muszą być tak opracowane, aby zachować równowagę pomiędzy właściwym wyciszeniem i jak najmniejszym spadkiem mocy

Katalizator jako kolejny istotny element sportowego układu wydechowego

Sportowe układy wydechowe mogą uwzględniać kolejny element, którym jest katalizator. Podstawowym zadaniem tego składnika jest ograniczenie spalin. Jest to czynnik, który wywiera dobry wpływ na zawirowania tworzące się za kolektorem wydechowym. W przypadku samochodów sportowych ulegają one konkretnemu uspokojeniu. Dlatego jedyną ich przeszkodą jest opór w tłumikach bez dodatkowych turbulencji.

Sportowe układy wydechowe, czyli co warto wiedzieć na temat ostatniej części, jaką jest tłumik?

W sportowych konstrukcjach znajduje się też tłumik. Najczęściej składa się z prostej rurki, która kończy się tak zwaną przelotówką. Dba on o zapewnienie jak najmniejszych oporów przepływu. Tworzywa, które są wykorzystywane do produkcji tłumików muszą odznaczać się wysokim poziomem odporności na aktywność kwasów. Dlatego profesjonaliści polecają, aby do takiego układu użyć stali kwasoodpornej. Inwestycja w taką alternatywę pozwoli przetrwać systemowi przez długie lata. Nie trzeba w tej sytuacji obawiać się korozji.

Sportowe układy wydechowe muszą mieć także tłumik o określonej średnicy. Im jest ona większa, tym lepiej, gdyż wpływa na mniejsze opory przepływu. Pozwala to na uzyskanie pewnych przyrostów mocy. Z drugiej jednak strony negatywnie odbija się to na momencie obrotowym.

Przy silnikach z turbodoładowaniem element, który doskonale przyczynia się do optymalizowania przepływu spalin, jest turbosprężarka. W pewnym stopniu realizuje ona funkcję tłumika, który wycisza działanie układu wydechowego. Dlatego często można znaleźć system, w którym za turbiną znajduje się katalizator wraz z prostą rurą do samego końca. Co więcej, złożone obliczenia specjalistyczne nie są tutaj wymagane. Jedyne co trzeba uczynić to zdecydować się na właściwą średnicę rury przebiegającej od katalizatora. Pamiętaj też o tym, aby jej końcówka nie wywołała efektu w postaci uszkodzenia zderzaka. Temperatura spalin bardzo często osiąga wartość mieszczącą się w zakresie od 700 do 800 stopni Celsjusza.

Sportowe układy wydechowe – podsumowanie

Sportowe układy wydechowe mają ogromne znaczenie przy przeprowadzaniu czynności związanych z tuningiem pojazdu. Dlatego profesjonaliści raczej nie zalecają podejmowania działań bez specjalistycznej konsultacji. Brak wiedzy może przyczynić się do poważnych problemów technicznych, a także strat finansowych. Zamiast poprawić osiągi auta, można bardzo zaszkodzić. Istotne znaczenie mają tutaj złożone obliczenia. Dzięki temu nie doprowadzi się do ryzyka poważnych spadków mocy.

Istnieją poglądy, że sportowe układy wydechowe nie mają większego znaczenia. Rzeczywiście może tak być w sytuacji, gdy system będzie nieprawidłowo wykonany. Natomiast jeżeli będzie on zrealizowany profesjonalnie, możesz liczyć na ogromną korzyść. Wymiana systemu na sportowy układ wydechowy to jeden z najprostszych sposobów na podniesienie mocy w aucie seryjnym. Co więcej, jest on też znacznie trwalszy. Pamiętaj jednak o tym, że osprzęt mocujący wydech w samochodzie dla prawidłowego działania musi podlegać systematycznym kontrolom w trakcie przeglądów.

Wieszaki gumowe – co to jest, jak często wymieniać, jak wymienić

Categories:
wieszaki gumowe

Układ wydechowy w samochodzie jest narażony na drgania, zarówno te spowodowane nierównościami jezdni, jak i te przenoszone z jednostki napędowej. Istotne jest, aby był on prawidłowo zamontowany na wieszakach. Wieszaki gumowe doskonale amortyzują wszystkie drgania oraz zapobiegają się obijaniu elementów układu o podwozie. Trzymają układ wydechowy do karoserii. Z tego względu tłumiki w większości samochodów montuje się właśnie za pomocą wieszaków gumowych. Trzeba dbać o ich stan. Z pewnością poprawi to komfort jazdy i wydolność całego układu.

Wieszaki gumowe — naprawa

Układ wydechowy, który zaczął wydawać nienaturalne dźwięki, na pewno należy sprawdzić. Potrzebny nam jedynie podnośnik lub kanał, dzięki któremu będziemy mogli obejrzeć auto od spodu. Do często spotykanych usterek układu wydechowego należy urwanie gumowych wieszaków. Wówczas wydech albo obija, albo dotyka do samochodu. Stąd odgłosy stukania, lub też głuchy odgłos, który może pojawiać się wskutek poruszania elementów układu wydechowego. Na szczęście naprawa nie zajmuje zbyt dużo czasu i polega na zamontowaniu nowych wieszaków. Niestety nawet w kilkuletnich samochodach wieszaki gumowe mogą być pourywane, albo mogą się za chwilę urwać. Najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy tłumiki są zamontowane prawidłowo jest dość mocne “pobujanie ich”. Nie powinny wówczas obijać się o elementy podwozia.

Wieszaki gumowe — w jaki sposób je wymienić?

Wieszaki gumowe najczęściej wymienia się po dwóch, lub trzech latach. Stają się wówczas bardzo miękkie. Najczęstszym objawem wskazującym na potrzebę wymiany jest tzw. “latanie” układu  wydechowego. Słychać wówczas stukanie.

Wymienia się je bardzo prosto — wysuwamy jedną gumę, potem drugą, następnie kolejne. Jeśli mamy trudności z ich wysunięciem, to możemy naoliwić smarem. Pamiętajmy o tym, że zakupione wieszaki muszą koniecznie pasować do modelu naszego samochodu.

wieszaki gumowe to mała, ale ważna część układu wydechowego i nie tylko

Wieszaki gumowe to mała, ale ważna część układu wydechowego i nie tylko

Wieszaki gumowe — oryginalne czy zamienniki?

Jakość wieszaków samochodowych ma istotne znaczenie, ponieważ cały układ wydechowy waży od kilku do kilkunastu kilogramów. Jest on przyczepiony do płyty podłogowej samochodu. Z ich trwałością bywa jednak bardzo różnie. Te montowane fabrycznie mogą wytrzymać nawet pięć lat, natomiast te oferowane na rynku części zamiennych zazwyczaj po trzech latach nadają się do wymiany. Wynika to stąd, iż części oryginalne są wykonywane ze specjalnych materiałów, które są bardzo drogie. Te wykonywane przez producentów elementów części zamiennych są zdecydowanie tańsze. Producenci wychodzą po prostu z założenia, że tańszy produkt będzie chętniej kupowany i w zupełności wystarczy. Przy zakładaniu wieszaków gumowych musimy pamiętać, że muszą być praktycznie takie same, jak te, które wymieniamy. Nie wystarczy, by były one zbliżone kształtem, czy też rozmiarem. Muszą być one po prostu idealnie zaprojektowane do danych obciążeń. W innym przypadku tłumik może nam się urwać podczas jazdy.

Wieszak musi być przymocowany w miejscu, do którego został przewidziany. Te, które są dedykowane okolicom katalizatora, wykonuje się z trwalszych mieszanek gumowych, lub też z silikonu. Dla odróżnienia są one kolorowe.

Trzeba bardzo uważać przy montażu wieszaków gumowych, gdyż nawet delikatne ich nacięcie może spowodować jego powiększenie, czego następstwem będzie zerwanie się wieszaka. Dlatego do ich zakładania nie można używać żadnych ostrych narzędzi.  Powinno się korzystać ze specjalnych do tego przeznaczonych przyrządów. Nie są one drogie, jednak wciąż niestety mało popularne.

Montaż wieszaków — o czym musimy jeszcze pamiętać?

Kolejnym punktem przy montowaniu wieszaka, o którym musimy pamiętać, jest sprawdzenie, czy na haku (zaczepie) przymocowanym do tłumika nie ma resztek spawalniczych, które mogłyby uszkodzić wieszak. Zwróćmy uwagę także na to, iż nie tkwi on nieruchomo na haku, lecz z powodu wibracji układu wydechowego nieustannie trze o niego. Pamiętajmy, że właśnie z powodu spawalniczych pozostałości gumowy wieszak będzie się zużywał o wiele szybciej.

Wieszaki gumowe — podsumowanie

Wydawać by się mogło, że posiadanie samochodu to dosyć droga inwestycja. Nie wszystkie jednak naprawy są kosztowne. Wiele rzeczy, przy odrobinie wiedzy można zrobić samemu. Montaż  nowych wieszaków gumowych, jak widać, nie należy do trudnych, czy skomplikowanych napraw.

Przy jakichkolwiek wątpliwościach warto skontaktować się jednak ze specjalistą z poleconego warsztatu samochodowego.

Najczęstsze problemy z katalizatorem

Categories:
problemy z katalizatorem

Problemy z katalizatorem, który jest tak naprawdę konwerterem, lub reaktorem katalitycznym występują niezbyt często. Oczywiście o ile katalizator nie ma żadnych fabrycznych wad mechanicznych. Również pod warunkiem poprawnego działania silnika samochodu. Fachowcy twierdzą, iż powinien zachować on sprawność po przebiegu 200 tys. km, ale w praktyce jest to zazwyczaj 150 tys. km, a nawet 100 tys. km. Natomiast problemy związane ze skróceniem jego żywotności lub nieprawidłową jego pracą mogą wystąpić głównie z powodu zmieniającej się temperatury od niskiej do wysokiej. Trzeba zwrócić uwagę na to, że katalizator działa w bardzo wysokiej temperaturze wynoszącej nawet 700 – 8000 C. Z tego powodu bardzo niebezpieczne są nagłe zmiany temperatury, z którymi wiążą się problemy z katalizatorem, ale to nie wszystko.

Katalizator – budowa, przeznaczenie i działanie

Konwerter katalityczny jest elementem układu wydechowego samochodu. Jest on dość trwały, dlatego też często nie zwraca się na niego uwagi. Jednak ulega on awariom i zużywa się, obniżając w ten sposób sprawność samochodu oraz przepuszczając szkodliwe substancje.

Z punktu widzenia budowy jest on puszką w układzie wydechowym, a wygląda jak miniaturowy tłumik. W środku znajduje się wkład z kanalikami. Wyglądają one jak plastry miodu. Istnieją dwa rodzaje wkładów tj. ceramiczny i metalowy. Stąd wynika też ich podział na katalizatory ceramiczne i metalowe. Różnią się one materiałem, z którego je zbudowano. Te materiały to szlachetne metale takie jak: platyna, rod i pallad. Z tego powodu urządzenia te są stosunkowo drogie. Trzeba zaznaczyć, że metalowe konwertery szybciej się rozgrzewają, a w związku z tym szybciej zaczynają działać.

Urządzenie to jest specyficznym oczyszczaczem spalin w silnikach benzynowych. Od kilku lat również stosuje się go w dieslach. Zadaniem jego jest zatem zmniejszenie emisji szkodliwych substancji takich jak: tlenek węgla, węglowodory i tlenki azotu. Gdy rozgrzeje się do swojej optymalnej i bardzo wysokiej temperatury może wychwycić nawet 98 % tych substancji. Montaż katalizatorów w samochodach wg prawa i światowych norm czystości jest już od lat wymagany, bowiem spaliny są rakotwórczymi i trującymi związkami. Ponadto urządzenia te współpracując z sondą lambda, regulują one pracę silnika i proces spalania benzyny czy oleju napędowego.

Dzieje się to w taki sposób, że pierwiastki, z których są zbudowane wkłady katalizatorów, wchodzą w reakcje chemiczne ze związkami zawartymi w spalinach przepływających przez katalizator. W wyniku zachodzących reakcji we wnętrzu katalizatora najbardziej szkodliwe związki chemiczne zostają rozbite i/lub przekształcone w o wiele mniej dla nas groźne. Następnie w tej właśnie postaci wyprowadzane są przez układ wydechowy na zewnątrz samochodu.

Problemy z katalizatorem z początku mogą wydawać błahe, ale lepiej im zapobiec od razu.

Problemy z katalizatorem z początku mogą wydawać błahe, ale lepiej im zapobiec od razu.

Pozytywne działanie katalizatora

Przy znacznym i ciągłym wzroście liczby aut, katalizatory chronią nas w sposób rzeczywisty przed poważnym skażeniem powietrza i całego środowiska. Dlatego ich rolę w tym zakresie powinno się docenić. Trzeba zaznaczyć, że każdy taki konwerter jest częścią eksploatacyjną i w związku z tym z czasem zużywa się oraz ulega awarii. Tymczasem przy słabszej jakości katalizatorów lub przy błędach w użytkowaniu może do niej dojść w dowolnym momencie. Mamy wtedy określone objawy awarii tego urządzenia, które warto jest jak najszybciej i jak najtrafniej rozpoznać, aby nie zwiększyć kosztów naprawy, czy jego wymiany. W wyniku przechodzenia spalin przez niego może doprowadzić to do odłożenia się w jego rdzeniu sadzy i w następstwie niedrożności.

Problemy z katalizatorem

Problemy z katalizatorem wynikają w pierwszej kolejności z trudnych warunków pracy, które mają negatywny wpływ na jego trwałość. Z uwagi na to, że  zamontowano go pod podwoziem samochodu, narażony jest on zatem na uszkodzenia. Są to uszkodzenia zarówno mechaniczne, jak i wynikające z nieustannego działania czynników atmosferycznych. Dotyczy to niskich temperatur oraz również środków chemicznych znajdujących się przypadkowo na drogach.

Ponadto trafiają do niego spaliny z silnika o wysokiej temperaturze (około 6000 C– 8000C), uzależnione od warunków i intensywności jazdy. Jeszcze innym czynnikiem wywołującym problemy z konwerterem to wibracje wywoływane przez pracę silnika i jazdę po nierównych drogach.

Czynniki wywołujące te problemy można jednak dość dokładnie określić. Jest to bardzo istotne, ponieważ przyczyniają się one do wcześniejszej awarii katalizatora. Na przykład jazda przez duże kałuże może nagle doprowadzić do nieodwracalnych zniszczeń. Z tego powodu rozgrzany katalizator pod wpływem zimnej wody wyjątkowo szybko się wychładza. W wyniku tego jego stalowa obudowa  kurczy się, krusząc delikatny wkład.

Poza tym także nieprawidłowo pracujący układ zapłonowy może doprowadzić do uszkodzeń. Tak zwany wypadający zapłon oraz niesprawne przewody wysokiego napięcia powodują przedostawanie się niedopalonego paliwa do katalizatora i spalają się w jego wnętrzu. Ponadto szkodliwe jest również przedostawanie się kropelek oleju silnikowego do komór spalania, a następnie do konwertera. Jest to przyczyną zapchania kanałów w jego wnętrzu.

Objawy awarii uszkodzonego katalizatora

Zbiór takich objawów jest wyjątkowo obszerny, ale nie wszystkie występują równocześnie i z taką samą częstotliwością. Najczęściej są to takie objawy jak:

 • niemożliwe jest uruchomienie silnika wówczas, gdy katalizator uległ całkowitemu zużyciu, czyli jego wkład się rozsypał. Sam katalizator  został zupełnie zapchany i samochodu nie można zmusić do jazdy;
 • gaśnięcie silnika zaraz po odpaleniu, co oznacza praktycznie to, o czym napisano powyżej. W pełni zapchany katalizator uniemożliwia prawidłową pracę silnika i powoduje jego gaśnięcie zaraz po uruchomieniu;
 • zauważalne obniżenie mocy, a z tego powodu problemy z przyśpieszaniem; jest to wywołane przez częściowe zapchanie tego urządzenia, np. jego wkład jest częściowo zniszczony albo bardzo zabrudzony. Samochód co prawda jedzie, ale ograniczenie jego mocy jest po prostu wyczuwalne. Może się również zdarzyć taka sytuacja, iż częściowe zatkanie katalizatora nie będzie skutkować spadkiem mocy w silnikach wolnossących. Tymczasem będzie to bardzo wyczuwalne w jednostkach z turbodoładowaniem.

Dodatkowo zły stan katalizatora może powodować:

 • podejrzane hałasy dochodzące z układu wydechowego podczas przyśpieszania lub zwiększania obrotów;
 • wzrost zużycia paliwa;
 • silnie wyczuwalny zapach spalin po uruchomieniu samochodu po dłuższej przerwie;
 • zauważalne zmniejszenie ilości spalin wydalanych przez układ wydechowy;
 • zapalanie się kontrolki check engine.

W przypadku uszkodzenia katalizatora najbardziej prawidłowym i zgodnym z prawem sposobem usuwania awarii zużytego już urządzenia jest jego wymiana.

Orion, będąc wyspecjalizowanym dostawcą elementów montażowych do układów wydechowych, oferuje również wysokiej jakości katalizatory. Dostarcza on je  do największych dystrybutorów w Polsce i za granicą pod marką Orion oraz pod markami własnymi odbiorców. Dodatkowo zapewnia klientom fachowy serwis techniczny, marketingowy i montażowy.

Elementy metalowe – jakie są, z czego wykonane, jakie najczęściej posiadają wady fabryczne, gdzie się ich używa

Categories:
elementy metalowe metals elements

Nowoczesne technologie wkraczają w każdą dziedzinę życia. Ogromny postęp odnotowuje się również w motoryzacji. Nie dotyczy on wyłącznie budowy nadwozi, jednostek napędowych, ale także stosowanych materiałów, które mają wpływ na osiągi, czy zużycie paliwa. W technice motoryzacyjnej stosuje się przede wszystkim elementy metalowe. Obecnie zwraca się głównie uwagę na wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne. Dlatego najczęściej wykorzystuje się stal i jej stopy. Sprawdź, jakie stosuje się połączenia i gdzie one występują?

Elementy metalowe wykonane ze stali

Popularnym materiałem wykorzystywanym do wytwarzania części samochodowych jest stal. Wynika to z tego, że przypisuje jej się zdecydowanie większą wytrzymałość w porównaniu z innymi produktami. Znajduje ona zastosowanie głównie w konstrukcjach nadwozi i podwozi. Podstawową zaletą jest wysoki poziom sprężystości. Co więcej, metal o wysokiej odporności i trwałości może zmniejszyć rozmiar niektórych części. Ponadto zwiększy także poziom bezpieczeństwa na skutek przejęcia zdecydowanie większej ilości energii podczas korozji. Zależnie od przeznaczenia sięga się po różne typy stali bądź też łączy się z innymi związkami. Przykładowo, aby zagwarantować odporność na korozję, metal pokrywa się stopami cynku.

Części samochodowe ze stopu aluminium w celu zmniejszenia masy pojazdu

Elementy metalowe wykorzystywane w samochodach wytwarza się także ze stopu aluminium. Podstawowym atutem jest niska gęstość. Dzięki temu można uzyskać skutek w postaci zmniejszenia masy pojazdu o 60 procent w stosunku do stali. W praktyce łączy się ten metal z dodatkowymi takimi jak: mangan, magnez, miedź, krzem, czy nikiel. Wśród zalet tego rozwiązania wymienia się przede wszystkim niewielki ciężar właściwy, dość dużą wytrzymałość, dobre przewodnictwo cieplne, niski współczynnik tarcia, a także dużą odporność na korozję. W pojazdach samochodowych aluminium znajduje zastosowanie w produkcji nadwozi, głowic, misek olejowych, chłodnic, wymienników ciepła i innych. Wadą tego tworzywa jest podatność na odkształcenia mechaniczne.

Stopy magnezu wykorzystywane w motoryzacji

Elementy metalowe w produkcji części samochodowych to także stopy magnezu. Sięga się do tego rozwiązania z podobnego powodu jak przy aluminium. Korzyścią jest tutaj jeszcze mniejsza gęstość. Dlatego zyskasz jeszcze większe możliwości zmniejszenia masy. Co więcej, takim produktom przypisuje się też niską plastyczność i dobre właściwości odlewnicze. Dzięki temu można produkować artykuły o skomplikowanych i złożonych kształtach bez potrzeby ich łączenia. Dlatego rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić, jeśli chodzi o koszty związane z zespoleniem elementów. Tworzywo to znajdziesz przede wszystkim w obręczach kół jezdnych, skrzyniach korbowych, wspornikach tablic, obudowie skrzyni begów czy miskach olejowych. Do wad należy konieczność stosowania inhibitorów w trakcie produkcji wyrobów ze względu na małą odporność na korozję. Stopy magnezu łączy się takimi dodatkami metalowymi jak: aluminium, cynk, mangan, i krzem.

elementy metalowe

Elementy metalowe w motoryzacji wykonane ze stopu tytanu

Dużą popularnością w produkcji części samochodowych cieszą się stopy tytanu. Gęstość jest wyższa od aluminium i magnezu, ale o połowę niższa od stali. Co więcej, w odróżnieniu od lżejszych konkurentów posiadają dobrą odporność na korozję. Interesujące jest także to, że mogą one pracować w temperaturze przekraczającej 500 stopni Celsjusza. Jednakże największą wadą tego rozwiązania są wysokie koszty. Ten medal znajduje zastosowanie przede wszystkim do wytwarzania sprężyn śrubowych ze względu na wysoką odporność zmęczeniową.

Miedź i brązy stosowane w częściach samochodowych

Miedź wyróżnia się wysoką przewodnością i ma dobre właściwości mechaniczne. Dlatego jest dobrym materiałem do rozruszników, cewek zapłonowych, czy elektrycznych pomp paliwa. Natomiast brązy znajdują zastosowanie przy budowie łożysk ślizgowych, prowadnic i gniazd zaworowych, przekładni ślimakowych i zębatych. Od takich produktów wymaga się dużej wytrzymałości, odporności na zatarcie, korozję, a także dobrej obrabialności.

Elementy metalowe wykorzystywane przy budowie dopalaczy katalitycznych i sond lambda

Przy budowie sond lambda i dopalaczy katalitycznych sięga się do rozwiązania w postaci metali szlachetnych, takich jak: platyna, rod czy pallad. Pierwszy wyróżnia się dobrą ciągliwością, a drugi to niezwykle lśniący metal. Cechą trzeciego jest kowalność, a więc podatność na zmianę kształtu pod wpływem kucia.

Rozwój technologiczny doprowadza do powstania coraz to nowych materiałów. W przemyśle motoryzacyjnym dużą popularnością cieszą się elementy metalowe ze względu na swoje cenne właściwości. Szerokie zastosowanie znajdują także kompozyty na przykład miedź i wolfram, czy aluminium i bor. Są to także tworzywa sztuczne i materiały szklane. Ostatnie stanowią ważny czynnik łańcucha bezpieczeństwa. W motoryzacji stosuje się kilka typów szkła. Największe zastosowanie ma szkło laminowane, z którego wytwarza się przednie szyby. Natomiast hartowane wykorzystuje się w bocznych i tylnych.

Recyrkulacja spalin w silnikach ZS

Categories:
Exhaust gas recirculation in diesel engines recyrkulacja spalin w silnikach ZS

Recyrkulacja spalin w silnikach ZS wykorzystywana jest od wielu lat. Jest to rozwiązanie, które przyczynia się do ograniczenia emisji tlenków azotu na skutek redukcji szybkości spalania i otrzymania mniejszej maksymalnej temperatury. Sprawdź, na czym to polega i jakie korzyści przynosi.

Jak wygląda budowa układu EGR?

Pierwszym elementem wchodzącym w skład tego układu jest zawór recyrkulacji spalin. Jego zadanie polega na łączeniu rury wydechowej z układem dolotowym powietrza. Natomiast przetworniki sterują podciśnieniem, które wymagane jest przez ten zawór. Dopasowywane jest ono do bieżącego obciążenia silnika. Mogą być one mechaniczne lub elektryczne. Ostatni element to zawory termiczne. Ich funkcja jest bardzo zbliżona do przetworników ciśnienia, ale działanie zależy od temperatury.

Jaka jest zasada działania układu recyrkulacji spalin?

Najistotniejszą częścią systemu jest zawór, który nieustannie działa. Czynność podejmuje, gdy spełnione są właściwe warunki. W tym przypadku silnik musi pracować na średnim zakresie obrotów. Wówczas może on odzyskać nawet 35 procent spalin z kolektora wylotowego. Recyrkulacja spalin nie działa przy uruchomieniu lub dużym obciążeniu silnika. Co więcej, nie podejmuje także akcji na biegu jałowym. Nie wykonuje również swojego zadania, gdy do silnika dostaje się bogata mieszanka. Dzieje się tak, dlatego że w takiej sytuacji tworzy się zbyt mała ilość tlenków azotu.

W jaki sposób to się odbywa? Przepuszczane przez chłodnicę spaliny przechodzą ponownie do kanału dolotowego. Stanowią one pewien rodzaj wypełniacza. W konsekwencji w cylindrach znajduje się mniej tlenu. Dlatego mieszanka ulega spalaniu w łagodniejszych warunkach. Towarzyszy temu również znacznie niższa temperatura. Skutkiem całego tego działania jest mniejsza ilość trujących związków. Układ recyrkulacji może ograniczyć obecność niebezpiecznych substancji nawet o sześćdziesiąt procent.

Prawidłowym funkcjonowaniem systemu EGR steruje komputer. Sterownik silnika musi dysponować danymi z różnych źródeł, a więc przepływomierza powietrza, czujnika prędkości obrotowej i temperatury płynu chłodzącego. Każde uszkodzenie jednego z tych elementów przyczyni się do tego, że recyrkulacja spalin nie będzie działała w sposób właściwy.

recyrkulacja spalin w silnikach ZS

Jakie podstawowe zalety ma recyrkulacja spalin w silnikach ZS?

Zasadniczą korzyścią, która przynosi recyrkulacja spalin w silnikach ZS jest obniżenie tlenków azotu. Dzieje się tak na skutek zmniejszenia masy spalin, które opuszczają układ wylotowy silnika. Ponadto odbywa się to też przez zredukowanie szczytowych, lokalnych temperatur spalania spalin, które pełnią funkcję gazu obojętnego. Powoduje on ograniczenie szybkości tego procesu, a w rezultacie powstanie niższych temperatur. Doprowadza do tego również słabsze stężenie tlenu w komorze spalania. Cechą charakterystyczną recyrkulowanych spalin jest zdecydowany ubytek zawartość tlenu w stosunku do tego w powietrzu. W wyniku tego powstaje wprost proporcjonalna ilość tlenków azotu. Natomiast zawartość tlenu w komorze nadal znajduje się na poziomie spełniającym wymagania do prawidłowego przebiegu procesu spalania.

Inne pozytywy związane z rozwiązaniem, jakim jest recyrkulacja spalin w silnikach ZS

Wymienia się także inne pozytywne strony, jakie przynosi recyrkulacja spalin w silnikach ZS. Uaktywnienie się tego procesu natychmiast po włączeniu silnika, a także na etapie jego nagrzewania sprawia, że można uniknąć spalania stukowego. Skutecznie zabezpiecza to także przed nierówną pracą silnika. Ponadto zmniejsza też emisję węglowodorów. Zauważysz także bardziej miękkie działanie auta. Taki rezultat stanowi konsekwencję redukcji nagłych wzrostów ciśnień, które wywołują skutek między innymi w postaci głośnego warkotu silnika. Wśród istotnych zalet wymienia się również okrojenie emisji cząstek stałych. Badania informują, że może to wynieść nawet 10 procent.

Jaki wpływ na stopień recyrkulacji spalin ma praca silnika ZS?

Różnego rodzaju wykresy prezentujące zależność pomiędzy tymi czynnikami pokazują, że największa masa spalin ulega recyrkulacji, gdy obciążenie silnika jest niewielkie. Co więcej, zauważa się związek odwrotnie proporcjonalny, czyli wzrost jednego elementu powoduje obniżenie drugiego. Ponadto, w zakresie maksymalnych obciążeń silnika spaliny nie przechodzą przez proces recyrkulacji.

Jakie są możliwe awarie układu recyrkulacji spalin?

Istnieją różne rodzaje uszkodzeń układu recyrkulacji spalin. Wśród takich przypadków wymienia się zablokowanie zaworu EGR w pozycji zamkniętej. Przyczyną nieprawidłowości jest najczęściej duża ilość zanieczyszczeń. Receptą na problem może okazać się przeczyszczenie zaworu z wykorzystaniem specjalnych preparatów bądź wymiana na nowy. Innym powodem ewentualnej awarii może być uszkodzenie sterownika. Doprowadzi to do zablokowania całego elementu. Gdy dojdzie do tego, jedynym rozwiązanie jest wymiana układu recyrkulacji spalin. Używanie niskiej jakości paliwa niejednokrotnie pozostawia rezultat w formie utraty szczelności przez chłodnicę EGR. Dlatego trzeba regularnie dbać o czystość składników systemu i wykonywać systematyczne badanie techniczne, a także dokonywać wymiany zużytych części. Dzięki temu zadbasz o swoje finanse i zapewnisz bezpieczeństwo sobie oraz pozostałym uczestnikom ruchu drogowego!